Vízenergetizálás EM kerámiával

A víz

A víz minden élet alapja. A növények, állatok emberek élete és egészsége a víztől függ. Maguk az emberek 70-80%, a növények és egyes alsóbbrendű állatok több mint 80-90 % vizet tartalmaznak. Földi értelemben víz nélkül nem létezik élet!

Vízminőség

A természetben a víz folyamatosan a körforgással, a földkérgen és az atmoszférán keresztül megújítja magát. A sokszoros körforgás természetes módon tisztítja meg a vizet, és az optimális anyagcsere folyamatokhoz az élőlények rendelkezésre állnak. A természetbe való emberi beavatkozás gyakran megváltoztatja a víz ideális összetételét. A víz nem csak kémiailag, környezetszennyezés útján szennyezzük, hanem az élettel ellentétes beavatkozásokkal megzavarják a fizikai (kristályszerkezet) felépítését és ezzel a víz aktivitását.

Az EM kerámia egy lehetőséget kínál, hogy újra regenerálódjon a víz.

A víz energetizálása (energia feltöltése)

A magányos vízmolekulák polaritásukból adódóan, gyenge kötésekkel molekula halommá állnak össze, amelyeket klasztereknek nevezünk. A víz energetizáltság mértékének egyik indikátora ezeknek a klaszter-szerveződéseknek a nagysága. Minél kisebb a víz-klaszter, annál könnyebb a táp- és egyéb ásványi anyagok behatolása a sejtbe és a káros anyagok eltávolítása.

Az EM kerámia előidézi a klaszterek méretének csökkenését, s ezáltal energetizálja a vizet.

A víz, mint információhordozó

A víz nem csak az anyagi összetevők szállítója, hanem az elektromos információkéi (rezgések) is. A vízmolekulák elraktározzák az energetizáló besugárzás minden formájának rezgéseit. A vízben valaha is feloldódott vagy csak előfordult anyagok energetikai ujjlenyomata nagyon hosszú ideig megőrződhet, még akkor is ha az anyag már rég eltávozott a vízből. Az élőlények anyagcseréjében az anyagok mellett ezeknek az információhordozó finomszerkezeti elemeknek még nagyobb jelentőségük van.

Az EM kerámia kódolja és átadja a rezgéseiből származó információkat a víz szerkezetébe, elősegítve ezzel a szervezet normális, kiegyensúlyozott anyagcseréjét.

EM kerámia

Az EM kerámia egy különleges alapanyagból, a Kibushi-ból (egy különösen finom japánagyag-féleség) készül. Ez az anyag őskori mikroorganizmusok lenyomatait tartalmazza, olyan szerves anyagokat és enzimeket, amelyek több, mint 1 millió évesek. A Kibushi Manju-val történő fermentálás után 800-1200°C-on légmentesen kerülnek kiégetésre. A fermentáció által az anyag ásványi anyagainak kristályos szerkezete megőrzi a tipikus energetizáló ujjlenyomatait ezeknek az összetevőknek.

Az EM kerámia a hatását közvetlenül a víz feljavításában mutatja. Minél több EM kerámiát adunk a vízhez, annál gyorsabban lezajlik az energetizáló folyamat. Hosszabb használatnál a hatás megerősödik. A jó víz életelixír, és ehhez az EM értékes hatásával járul hozzá.

A kerámia által leadott elektromágneses sugárzás energetizálja a vizet. Emellett a nagyobb klasztereket kisebbekre bontja. A víz felületi feszültségét csökkenti és ezzel a víz oldó- és kötőképessége erősödik. Ezáltal az üledék és a szennyeződés könnyebben feloldódik és a feloldott anyagok könnyebben transzportálódnak, illetve lebegnek szabadon. Az EM kerámiával kezelt víz könnyebben keresztülhatol a sejthártyán. Azonkívül az elekromágneses sugárzás hozzáadódik a hosszúhullámú infravörös sugárzáshoz, ami az élő anyag mélyszöveti hatékonyságot rendkívüli módon javítja.

A kerámia égetése során rögzült összetevők és mikroorganizmusok tipikus rezgései a kerámiából kisugárzásra kerülnek, és a vízben elterjednek. Egy probiotikus (életfolyamatokat segítő) rezonanciamezőt képeznek, a kóros csíráknak, degeneratív típusoknak nem nyújt kedvező környezetet, mivel ezeknek egy másmilyen rezgésspektrumuk van. Így már értelmezhető, hogy az EM kerámiával energetizált víz miért védettebb általánosan a kóros csírákkal szemben.

Forrásvíz Webáruház

http://viztisztitobolt.hu